site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
Họp Thường trực ban Trang mạng Hội đồng họ Trương Việt Nam
Họp Thường trực ban Trang mạng Hội đồng họ Trương Việt Nam
20/04/2017 Tác giả: Ban Trang mạng Lượt xem: 530
(Các bài viết khác của tác giả Ban Trang mạng)
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Hội đồng họ Trương Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa hoạt động Trang thông tin điện tử họ Trương Việt Nam vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu đưa tin, bài về các hoạt động của dòng họ chính xác, đầy đủ, kịp thời, nhanh, dễ dàng truy cấp nhất có thể, sáng ngày 19/4/2017 tại Văn phòng họ Trương Việt Nam đã diễn ra cuộc họp bàn về nội dung quan trọng này.

 HỌP THƯỜNG TRỰC BAN TRANG MẠNG
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM


      Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Hội đồng họ Trương Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa hoạt động Trang thông tin điện tử họ Trương Việt Nam vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu đưa tin, bài về các hoạt động của dòng họ chính xác, đầy đủ, kịp thời, nhanh, dễ dàng truy cấp nhất có thể, sáng ngày 19/4/2017 tại Văn phòng họ Trương Việt Nam đã diễn ra cuộc họp bàn về nội dung quan trọng này.
Tham gia họp có các ông Trương Văn Đoan, Trương Mạnh Tiến, Trương Minh Tân, Trương Quốc Thông, Trương Văn Nam và Trương Thái Bình.
      Sau khi Chủ tịch Trương Văn Đoan, Phó Chủ tịch Trương Mạnh Tiến nêu rõ mục đích,yêu cầu hoàn thiện, nâng cấp trang mạng trong tình hình mới sau Đại hội lần thứ hai, Trương Quốc Thông và Trương Thái Bình đã lần lượt trình bày ý tưởng của mỗi người. Những người tham dự cùng đặt câu hỏi để làm rõ những gì chưa thật thống nhất hoặc còn hiểu khác nhau.
      Các phương án lần lượt được đưa ra bàn thảo, tranh luận để đạt được sự nhất trí trước khi triển khai thực hiện.
       Kết luận cuộc họp thống nhất như sau:
1/ Duy trì trang mạng như hiện nay, có sự hoàn thiện theo quy định của Luật Báo chí vừa có hiệu lực từ 01/01/2017 (bổ sung ghi cụ thể Người chịu trách nhiệm về nội dung); Không có Hội đồng và Ban Biên tập vì đây là Trang thông tin điện tử chứ không phải là Báo / Tạp chí in hay Báo điện tử.
2/ Từ nay đến hết tháng 5/2017, Trương Quốc Thông sẽ hoàn thiện việc nâng cấp Trang thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu đặt ra với các ưu tiên phản ánh: về công tác xây dựng Nhà thờ họ; về công tác Kết nối dòng họ (bao gồm cả Gia phả); về mối Liên kết dễ dàng với các Trang thông tin điện tử của các Hội đồng họ Trương ở địa phương; Trương Thái Bình cùng tham gia.
3/ Khi mở Trang thông tin điện tử sẽ xuất hiện ngay các tin, bài mới nhất; các tin nổi bật, quan trọng; có ô mục riêng về danh mục các tiêu đề tin/bài để người đọc quan tâm dễ lựa chọn.
4/ Lựa chọn gam màu nhẹ nhàng, “mát mắt” nhất để người đọc xem được thoải mái, nhẹ nhàng thư giãn.
5/ Khi Trang thông tin điện tử họ Trương Việt Nam với thiết kế mới được hoàn tất, sẽ được chuyển giao tới tất cả các Hội đồng họ Trương ở địa phương để cùng sử dụng cho thống nhất.
6/ Về các tin, bài đăng trên Trang mạng:
Các ông Trương Mạnh Tiến, Trương Việt Bình, Trương Quốc Tùng, Trương Thanh Tùng, Trương Minh Tân chịu trách nhiệm chính, thường xuyên có bài theo khả năng của mình;
Trưởng các Ban chuyên môn, Chánh Văn phòng và Chủ tịch CLB doanh nghiệp họ Trương Việt Nam hàng tuần có báo cáo về hoạt động của đơn vị mình (gửi cho ông Trương Minh Tân và gửi thẳng tới Trương Quốc Thông) để đưa lên Trang mạng;
Văn phòng họ Trương các địa phương gửi các tin/bài cần đăng trên Trang mạng họ Trương Việt Nam bất cứ khi nào đều được ưu tiên cập nhật ngay./.

        Dưới đây xin được báo cáo thêm như sau:
      Cuộc họp nêu trên được tiến hành tiếp theo cuộc họp ngày 19/3/2017 do Ban Trang mạng tổ chức với sự tham gia của các ông/ bà: Trương Văn Đoan, Trương Mạnh Tiến, Trương Việt Bình, Trương Quốc Tùng, Trương Thanh Tùng, Trương Minh Tân, Trương Tuyết Mai, Trương Văn Nam, Trương Tuyết Mai, Trương Thái Bình
        Nội dung cụ thể đã được Văn phòng ghi Biên bản đầy đủ.
        Với cuộc họp hôm 19/4/2017, Ban Trang mạng đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Tin từ Ban Trang mạng.

COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập