site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ BCH HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM NGÀY 18-9-2016
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ BCH HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM NGÀY 18-9-2016
18/09/2016 Tác giả: HDHTVN Lượt xem: 4096
(Các bài viết khác của tác giả HDHTVN)
Thực hiện chủ trương của Hội đồng họ Trương Việt Nam về công tác hoạt động dòng họ nhiệm kỳ I (2013-2016). Ngày 18/8/2016 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Hội đồng họ Trương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng họ Trương Việt Nam với nội dung

 

Description: http://news.truongtoc.com.vn/data/image/logo.pngHỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

==============

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ

  BCH HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT

                               NAM NGÀY 18-9-2016

 

                Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016  

 

Thực hiện chủ trương của Hội đồng họ Trương Việt Nam về công tác hoạt động dòng họ nhiệm kỳ I (2013-2016). Ngày 18/8/2016 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Hội đồng họ Trương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng họ Trương Việt Nam với nội dung: Bàn triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II( nhiệm kỳ 2016 – 2019) và các công tác quan trọng khác của Hội đồng.

Chủ trì Hội nghị: Ông Trương Văn Đoan – Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam.

Thành phần tham dự Hội nghị có các ông, bà: Phó chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Trương Nghệ Tĩnh, Trưởng, Phó các Ban chuyên trách của Hội đồng.

Chủ tịch Trương Văn Đoan đã tổng kết, đánh giá các hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam trong nhiệm kỳ I (2013-2016) và bàn công tác triển khai tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II (Nhiệm kỳ II; 2016-2019); Bàn công tác triển khai thực hiện dự án xây dựng Nhà thờ họ Trương Việt Nam tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp về các công tác hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ I, đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II (Nhiệm kỳ II; 2016-2019) và công tác triển khai thực hiện dự án xây dựng Nhà thờ họ Trương Việt Nam tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Hội nghi BCH Hội đồng họ Trương Việt Nam đã thống nhất kết luận các nội dung sau:

1- Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng họ Trương Việt Nam trong nhiệm kỳ I:

Trong 3 năm qua, Hội đồng họ Trương Việt Nam đã hoàn thành tốt các chủ trương mà Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ nhất đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu mà nổi bật là:

- Chỉ đạo và phối hợp với Hội đồng họ Trương lâm thời các tỉnh, thành phố tổ chức thành công Đại hội Đại biểu họ Trương của các tỉnh, thành phố: Nam Định, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ - Tĩnh, Quảng Nam - Đà Nẵng và Hà Nam Ninh.

- Tổ chức gặp mặt thân mật và phổ biến những nội dung hoạt động của Hội đồng Họ Trương Việt Nam với bà con họ Trương các tỉnh phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và các hoạt động tương thân tương ái trong dòng họ Trương Việt Nam trên toàn quốc.

- Đẩy mạnh công tác kết nối dòng họ trong cả nước, tính đến nay Ban kết nối đã kết nối được trên 500 tộc họ Trương trên phạm vi toàn quốc.

- Tìm kiếm và lựa chọn được vị trí xây dựng Nhà thờ họ Trương Việt Nam. Với sự đóng góp to lớn về tài chính và công sức của các cá nhân trong dòng họ, Hội đồng họ Trương Việt Nam đã thực hiện thành công phiên đấu giá 6.742m2 đất tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là nơi để Họ Trương Việt Nam chúng ta sẽ tiến hành xây dựng Khu Nhà thờ họ Trương Việt Nam.

2- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II (Nhiệm kỳ II; 2016-2019).

Hội nghị đã bàn bạc và đi đến quyết định những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II (Nhiệm kỳ 2016-2019).

Thời gian tổ chức Đại Hội: Trung tuần tháng 11 năm 2016.

Địa điểm tổ chức Đại Hội: Tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại Hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II (Nhiệm kỳ II: 2016-2019) gồm các ông bà:

+ Ông Trương Văn Đoan – Chủ tịch HĐ họ Trương Việt Nam Trưởng ban.

Các Phó Ban:

+ Bà Trương Thị Kim Dung – Phó Chủ tịch HĐ họ Trương Việt Nam

+ Ông Trương Mạnh Tiến – Phó Chủ tịch HĐ họ Trương Việt Nam

+ Ông Trương Hữu Thắng – Phó Chủ tịch HĐ họ Trương Việt Nam

+ Bà Trương Quỳnh Mai – Phó Chủ tịch HĐ họ Trương Việt Nam

+ Ông Trương Sỹ Truy – Chủ tịch HĐ họ Trương Nghệ Tĩnh

+ Ông Trương Thanh Phong – Chánh VP HĐ họ Trương Việt Nam

+ Ông Trương Quốc Hùng – Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Trương Việt Nam

+ Ông Trương Công Hiệp – Phó chủ tịch CLB Doanh nhân họ Trương Việt Nam

+ Ông Trương Quốc Chính – Trưởng Ban Kết nối HĐ họ Trương Việt Nam

+ Ông Trương Thanh Tùng – Phó chủ tịch CLB Doanh nhân họ Trương Việt Nam

+ Ông Trương Minh Tân – Trưởng Ban Kiểm tra HĐ họ Trương Việt Nam

Thành lập các Tiểu ban cho công tác Đại hội bao gồm:

Ban Nhân sự: do ông Trương Văn Đoan – Chủ tịch HĐ họ Trương Việt Nam làm Trưởng ban.

+ Ban Văn kiện: do bà Trương Thị Kim Dung – Phó chủ tịch HĐ họ Trương Việt Nam làm Trưởng ban.

Ban Hậu cần: do ông Trương Công Hiệp – Phó chủ tịch CLB Doanh nhân họ Trương Việt Nam làm Trưởng Ban.

3- Công tác triển khai thực hiện dự án xây dựng Nhà thờ họ Trương Việt Nam tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Để chủ trương thực hiện dự án xây dựng Nhà thờ họ Trương Việt Nam tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình sớm được triển khai, Hội nghị đã thống nhất giao Hội đồng họ Trương Việt Nam và các Ban chuyên trách thuộc Hội đồng nghiên cứu thành lập:

- Ban vận động xây dựng Nhà thờ họ Trương Việt Nam.

- Ban quản lý dự án xây dựng Nhà thờ họ Trương Việt Nam.

Ban vận động xây dựng Nhà thờ họ Trương Việt Nam, Ban quản lý dự án xây dựng Nhà thờ Việt Nam có trách nhiệm thảo và ban hành các nội quy, quy chế hoạt động của Ban để làm cơ sở triển khai thực hiện các chủ trương đường lối mà Hội đồng đã đề ra trong việc thực hiện dự án xây dựng Nhà thờ họ Trương Việt Nam tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị BCH Hội đồng Trương Việt Nam đã thống nhất và biểu quyết thông qua kết luận của Hội nghị.

TM/HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

Chủ tịch

                

TRƯƠNG VĂN ĐOAN

(Đã ký)

 

COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập