site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM LẦN THỨ HAI
GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM LẦN THỨ HAI
01/11/2016 Tác giả: HĐHTVN Lượt xem: 2990
(Các bài viết khác của tác giả HĐHTVN)
Vào lúc 08 giờ Chủ nhật ngày 13/11/2016 (tức ngày 14/10 năm Bính Thân). Tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình đường Đinh Điền, phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Hội Đồng họ Trương Việt Nam long trong tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ hai nhiệm kỳ 2016 - 2019

 

COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập