site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HÌNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM LẦN II
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HÌNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM LẦN II
08/11/2016 Tác giả: HĐHTVN Lượt xem: 8250
(Các bài viết khác của tác giả HĐHTVN)
Thông báo của Ban tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2016 - 2019 về việc truyền hình trực tiếp nội dung Đại hội.

Description: http://news.truongtoc.com.vn/data/image/logo.pngHỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
==============
 
 

THÔNG BÁO

 

 

CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM LẦN II

 

 
                Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016  
 
Thực hiện nội dung Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng họ Trương Việt Nam ngày 18/8/2016 được tổ chức tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình bàn về việc "triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II( nhiệm kỳ 2016 – 2019) và các công tác quan trọng khác của Hội đồng”.
Sau khi xem xét đề xuất của Ban Trang mạng – Hội đồng họ Trương Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam quyết định cho phép Ban trang mạng thực hiện quay và truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II ngày 13/11/2016 (nhằm ngày 14 tháng 10 năm Bính Thân) tại Hội trường trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình và truyền hình trực tiếp tại Cổng thông tin họ Trương Việt Nam (www.truongtoc.com.vn).
Nay, Ban tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần II kính thông báo đến toàn thể bà con họ Trương trong và ngoài nước, vì điều kiện không trực tiếp tham dự Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần II tại Ninh Bình vui lòng truy cập Website: www.truongtoc.com.vn để cùng theo dõi và vui chung ngày hội của họ Trương Việt Nam.
Chương trình truyền hình trực tiếp sẽ được bắt đầu từ lúc 08 giờ ngày 13/11/2016 và kết thúc khi Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam kết thúc thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính báo!
 

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

 

BAN TRANG MẠNG – HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

    

 

COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập