site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
THƯ GÓP Ý KIẾN
THƯ GÓP Ý KIẾN
25/11/2016 Tác giả: Trương Đình Lam Lượt xem: 2170
(Các bài viết khác của tác giả Trương Đình Lam)
Ngày 12, 13 tháng 11năm 2016Đại hội Đại biểu họ Trương lần thứ II (Nhiệm kỳ 2016-2019) của Họ tađượctổ chức tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bìnhđã thành công tốt đẹp.

Kính gửi:

    -   Chủ tịch HĐ Họ Trương Việt nam

-   Các phó chủ tịch và các Trưởng Ban

  • Chủ tịch Hội đồng đồng Họ Trương các Tỉnh

  • Câu lạc bộ DN Họ Trương Trung ương và các Tỉnh

 

Ngày 12, 13 tháng 11 năm 2016 Đại hội Đại biểu họ Trương lần thứ II (Nhiệm kỳ 2016-2019) của Họ  ta được tổ chức tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp. Gấp rút cho công tác khởi công Nhà thờ Họ trong năm 2017 như mong muốn của Đại hội, tôi xin đưa ra một số ý kiến, kiến nghị như sau:

I/ CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG:

    Nghị quyết của Đại hội và mong muốn của Dòng họ là xây dựng Nhà thờ Họ Trương để báo đáp công ơn của Tiền nhân và truyền cho hậu thế do đó công tác này phải đặt lên hàng đầu và không sợ tốn kém khi đầu tư thì mới có thể được như ý. Chúng ta làm có thể chậm nhưng chắc với tiêu chí:

- Không gian đầy đủ đáp ứng phục vụ  được Đại lễ của họ Trương toàn quốc. Đặc biệt Nhà đặt bài vị  phải đủ rộng để bố tríbài vị của Cụ Thủy Tổ cao nhất và các bài vị các vị Thủy Tổcủa tất cả các tộc họ Trương trên cả nước. Không gian nhà Hành lễ đủ rộng để cho Đoàn đại diện các chi tộc cùng lúc thực hiện nghi thức cúng bái khi đại lễ, tạo thuận lợi con cháu trong cả nước về thắp hương cho Thủy Tổ.

- Không lạc hậu về thời gian. Luôn luôn đẹp theo năm tháng.

- Kết cấu vĩnh cửu bằng các loại vật liệu tốt nhất hiện nay, hạn chế sự phá hủy bào mòn, phong hóa của môi trường và phải tồn tại được ngàn năm.

- Tổng quan hoành tráng hấp dẫn du khách và con cháu về hành hương.

- Công năng đầy đủ. Bố trí 01 bãi đỗ xe, nhà Ban quản lý (tránh tình trạng sau này khi dân cư đông đúc chính quyền cấm đỗ xe ở đường do ảnh hưởng giao thông lúc đó sẽ làm hạn chế khách hành hương).

- Mục tiêu tiếp là sẽ trở thành khu di tích xếp hạng cấp Quốc gia hoặc ít nhất là cấp Tỉnh.

II/ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC:

Cần có sự đóng góp mạnh tay hơn nữa của các DN, cá nhân trong Họ thì mới có thể hoàn thành được Nhà Thờ Họ ta như mong muốn, để làm việc này cần:

- Thành lập Ban vận động đóng góp kinh phí xây dựng công trình “Nhà thờ họ Trương Việt Nam” do Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt nam làm Trưởng ban, các Phó chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Trương các tỉnh, thành phố làm phó ban và các ông bà Trưởng các ban chuyên trách của Hội đồng, các vị Chức sắc trong các cơ quan, ban nghành, các Doanh nhân lớn làm ủy viên để sớm triển khai công tác huy động nguồn lực cho việc khởi công xây dựng công trình.

- Ban kết nối khẩn trương lên phương án cùng với Câu lạc bộ DN thực hiện công tác này một cách tích cực, nếu cần báo cáo Chủ tịch để phân công tổ chức các chuyến đi thực tế tại các địa bàn đã có hạt nhân cơ sở.

- Các DN cố gắng phát triển trong kinh doanh, tiết kiệm chi tiêu để đóng góp đáng kể hơn nữa để xây dựng nhà thờ Họ, coi đây là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của bản thân, không so bì hơn thiệt.

- Hội đồng Họ Trương các tỉnh, thành phố cần quán triệt mục tiêu và quy mô của Nhà thờ Họ đến với các thành viên trong Họ trên địa bàn đến tận từng gia đình, xóm, xã, huyện để nhận sự ủng hộ về mọi mặt, sao cho công tác xây dựng triển khai thuận lợi.

III/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CÔNG KHAI TÀI CHÍNH:

- Ban Tài chính công khai thu, chi hàng tháng, hàng quý gửi cho các thành viên chủ chốt và các Tỉnh biết để minh bạch với người tham gia đóng góp (tránh kẻ xấu lợi dụng kích động, phá hoại).

- Các sự kiện do Chủ tịch chủ trì thì sẽ sử dụng kinh phí của Hội đồng Họ. các sự kiện do các Phó chủ tịch, các Ban chủ trì thì do người triệu tập chịu trách nhiệm chi hoặc huy động ngay các thành viên trong đoàn để thực hiện, tuyệt đối không dũng Quỹ của Họ để chi tiêu.

- Tài khoản của Hội đồng Họ Trương do Chủ tịch đứng chủ tài khoản và sau này có thêm Phó chủ tịch Phụ trách xây dựng đứng ủy quyền để thuận lợi cho công việc điều hành xây dựng.

- Tài khoản sẽ công khai cho tất cả mọi người trong Họ biết để thuận lợi cho việc công đức, tài trợ.

- Trang Thông tin điện tử của Họ Trương phải cập nhật liên kết với tài khoản để  liên tục để ghi công các nhà tài trợ công đức

IV/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHÀ THỜ:

Để thuận lợi cho việc triển khai các bước tiếp theo của công việc xây dựng Nhà thờ. Trước mắt đề nghị Hội đồng Họ Trung ương cử 1 phó chủ tich làm Trưởng ban QLDA và Hội đồng Họ Trương Hà Nam Ninh cử 01 vị làm phó ban thường trực, công tác này cần làm sớm trình lên Chủ tịch để ra quyết định (2 vị trí này giữ trọng trách rất lớn, do đó về mặt thời gian và chuyên môn, cũng như kinh nghiệm cần phải đáp ứng được) Sau này vào quy củ và trước khi khởi công sẽ bổ nhiệm thêm thành viên của Hội đồng các tỉnh, thành phố các DN có kinh nghiệm làm giám sát.

V/ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VÀ CHỈ ĐẠO:

- Chủ tịch HĐ Họ Trương Việt nam sẽ luôn chỉ đạo nhắc nhở các PCT và Chủ tịch Hội động Họ Trương các các tỉnh, thành phố, câu lạc bộ DN, các DN  về công việc đã giao.

- Động viên kịp thời các Tổ chức cá nhân có thành tích đóng góp cho Họ.

- Các PCT Hội đồng Họ trung ương, các Chủ tịch Hội đồng Họ các các tỉnh, thành phố, các Ban, các DN hoạt động nhiệt huyết cho Dòng Họ, phải hoàn thành mọi trách nhiệm được phân công hoặc đã nhận thực hiện cho Dòng Họ.

- Đề nghị phó chủ tịch chuyên trách, các Ban kết hợp với Hội đồng các các tỉnh, thành phố xây dựng công tác chuyên đề do mình phục trách để trình Chủ tịch HĐ Họ Trương Việt Nam thông qua.

VI/ CÔNG TÁC BẢO TÀNG, BẢO TÍCH:

Với mục tiêu Nhà thờ Họ sẽ trở di tích (sau này) và điểm thu hút khách hành hương, đề nghị thâu nạp các hiện các hiện vật có giá trị về lịch sử văn hóa gắn liền với sự phát triển của dân tộc, của dòng họ Trương chúng ta và công cuộc chống ngoại xâm để lưu giữ trưng bày khi Nhà thờ hoàn thành (Hiện vật của các vị chức sắc, hiện vật của các anh hùng liệt sỹ, các nhà khoa học…)

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Các ý kiến đóng góp cho Họ liên quan đến nội dung trên cần gửi về trước 30/11/2016 thông qua người phụ trách trang mạng Trương Quốc Thông Số điện thoại: 0917362263 Email: info@thuvienluatvn.com

- Các đề xuất mạng lại hiệu quả sẽ được HĐ Họ Trương Việt nam cho áp dụng thực hiện ngay.

- Sau khi tổng hợp ý kiến của các thành viên trong Dòng Họ, Hội đồng sẽ nhóm họp phân tích đánh giá hiệu quả để triển khai áp dụng.

- Toàn thể bà con Họ Trương nỗ lực hết sức mình hoàn thành mục tiêu xây dựng Nhà Thờ Họ Trương Việt nam.

Trên đây là một số ý kiến của ông Trương Đình Lam, PCT Hội đồng Họ Trương Việt Nam phụ trách Kinh tế - Tài chính. Kính mong được sự đồng thuận của toàn thể các thành viên trong Họ để làm cơ sở xây dựng và thực hiện các mục tiêu đã đề ra theo Nghị quyết của Đại hội Đại Biểu Họ Trương Việt Nam lần thứ II (Nhiệm 2016-2019).

Nơi nhận:- Như kính gửi;

 

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

Phó chủ tịch

 
 
 
 
 

Trương Đình Lam

COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập