site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC HUY ĐỘNG NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC HUY ĐỘNG NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
29/11/2016 Tác giả: Trương Đình Lam Lượt xem: 1808
(Các bài viết khác của tác giả Trương Đình Lam)
Trên đây là một số ý kiến của Trương Đình Lam – Phó chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam phụ trách Tài chính. Kính đề nghị các Thành viên trong Dòng Họ tiếp tục đóng góp ý kiến để công tác huy động Kinh phí xây dựng Nhà Thờ Họ đạt kế hoạch tiến độ đã đề ra.

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
  ==============
  
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC HUY ĐỘNG NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM                                             
 
     

 

      Kính gửi: Toàn thể các Ông/Bà và con cháu Họ Trương Việt Nam

Đại hôi đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ hai đã thông qua Nghị quyết về việc xây dựng Nhà thờ họ Trương Việt Nam với tiêu chí là họ Trương ta có một nhà thờ: Đặc sắc, đẹp, bền mãi với thời gian… do đó công tác huy động kinh phí và việc các thành viên trong dòng Họ cùng chung tay để xây dựng là rất cần thiết, chúng ta không thể đạt được tiêu chí trên nếu kinh phí hạn hẹp.
Thay mặt Hội đồng Họ Trương Việt Nam, tôi xin đề xuất kế hoạch huy động kinh phí để xây dựng nhà thờ như sau:
1.     Kinh phí huy động đóng góp từ các cá nhân trong dòng Họ thống nhất tối thiểu mỗi người là 10.000đ. Hội đồng họ Trương các tỉnh cần triển khai tốt công tác này. Đối với các cá nhân đóng góp từ 500.000đ trở lên thì ghi phiếu công đức do Chủ tịch HĐ họ Trương cấp Tỉnh ký. Hằng quý tổng hợp sau đó chuyển vào Tài khoản: Trương Văn Đoan - 0451000388874 - Vietcombank - Chi nhánh Thành công Hà Nội.
2.     Kinh phí huy động từ các Doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân có điều kiện về kinh tế theo khả năng. Nguồn Kinh phí này đề nghị các Nhà tài trợ chuyển vào tài khoản: Trương Văn Đoan - 0451000388874 - Vietcombank Chi nhánh Thành công Hà Nội.
3.     Vật tư, thiết bị do các doanh nghiệp, cá nhân đóng góp xin liên hệ: ông Trương Thanh Phong - ĐT 0979614476.
4.     Nhân công gồm: Các nghệ nhân, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, quản lý, kế toán, thủ kho và nhân công lao động phổ thông giúp việc (không lương) do con cháu trong Dòng Họ tự nguyện công đức xin liên hệ: ông Trương Thanh Phong - ĐT 0979614476.
5.     Tổ chức thực hiện:
5.1-         Đối với Văn phòng
-         Văn phòng Họ Trương Việt Nam phối kết hợp với các Ban, các tỉnh để thực hiện công tác ghi nhận đóng góp, cấp phiếu công đức theo yêu cầu của các Tỉnh.
-         Văn phòng phải thực hiện ngay công khai tài chính thu chi từ Đại hội nhiệm kỳ II để báo cáo tất cả các thành viên chủ chốt của hội đồng họ Trương Việt Nam và Hội đồng họ Trương các tỉnh biết.
-         Cập nhật các nguồn tài trợ chuyển qua tài khoản để báo cáo Chủ tịch ký giấy ghi nhận công đức kịp thời.
-         Quản lý ngân quỹ chính xác, không thất thoát lãng phí, sử dụng đúng như mục đích như yêu cầu của nhà tài trợ.
5.2-         Đối với các Phó chủ tịch, các Trưởng Ban:
Nghiên cứu trình Chủ tịch HĐ Họ xem xét quy hoạch “Vườn hoa Doanh nhân” trong khuôn viên khu đất xây dựng Nhà Thờ để ghi danh các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp to lớn cho Dòng Họ trong việc kết nối, tổ chức, đóng góp vật chất tiền của để xây dựng Nhà Thờ Họ. (Cá nhân tôi đề xuất “Vườn hoa doanh nhân” sẽ ghi danh 50 DN, cá nhân tiêu biểu có mức đóng góp từ 1,5 tỷ VNĐ trở lên và một số vị có công lớn trong việc xây dựng Dòng họ).
6.        Trên đây là một số ý kiến của Trương Đình Lam – Phó chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam phụ trách Tài chính. Kính đề nghị các Thành viên trong Dòng Họ tiếp tục đóng góp ý kiến để công tác huy động Kinh phí xây dựng Nhà Thờ Họ đạt kế hoạch tiến độ đã đề ra.
                                                             Trương Đình Lam
                                                  PCT - HĐ Họ Trương Việt nam

 

COMMENTS
quocthong
29/11/2016 02:11:32
Theo Ông Trương Sỹ Truy - Phó chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng họ Trương Nghệ Tĩnh thì việc xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam là một công trình tâm linh lưu truyền cho muôn đời sau, chính vì vậy mỗi cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương đều chung tay xây dựng, cụ thể: 1/ Mức đóng tối thiểu 10.000 đồng tính trên một đinh. 2/ Vườn hoa Doanh nhân tính mức đóng góp từ 1 tỷ đồng trở lên.
Chức năng này cần phải đăng nhập