site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
HOẠT ĐỘNG HỌ
HOẠT ĐỘNG HỌ
01/12/2016 Tác giả: HNN Lượt xem: 1924
(Các bài viết khác của tác giả HNN)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu họ Trương Hà Nam Ninh lần thứ nhất, ngày 24/9/2016 Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh đã tổ chức Hội nghị báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu và triển khai thực hiện nội dung hoạt động như Nghị quyết đã thông qua.

   HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG HÀ NAM NINH           

 Nam Định, ngày 26 tháng 11 năm 2016

 

 

 

  Kính gửi: Các Tộc trưởng và đại diện các chi, tộc họ Trương
                                       Khu vực Hà Nam Ninh

           Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu họ Trương Hà Nam Ninh lần thứ nhất, ngày 24/9/2016 Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh đã tổ chức Hội nghị báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu và triển khai thực hiện nội dung hoạt động như Nghị quyết đã thông qua.

           Ngày 2/10/2016 Câu lạc bộ Doanh nghiệp họ Trương Hà Nam Ninh cũng đã tổ chức gặp mặt các Doanh nghiệp, thông qua kế hoặch hoạt động và kêu gọi các Doanh nhân, Doanh nghiệp tham gia đóng góp quỹ hoạt động.
          Tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hoạt động như Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Ban chấp hành Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh kính đề nghị các vị Tộc Trưởng và đại diện các chi, tộc họ Trương trên địa bàn ba tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định triển khai thực hiện giúp Hội đồng họ một số công việc như sau: 

          1 – Về công tác kết nối:

          - Đề nghị các cụ, các bác, các anh chị cung cấp thông tin về chi, tộc của mình: Bài viết về lịch sử dòng họ của mình (còn gọi là Phả ký) hoặc bản Photo gia phả đã dịch (nếu có). Trong đó chú ý ghi chép kỹ về Thủy tổ (Cụ Tổ), về các bậc tiền nhân, cán bộ, doanh nhân có công với nhân dân, đất nước qua các thời kỳ lịch sử.

          - Cung cấp, giới thiệu những chi họ, tộc họ là người họ Trương chưa được kết nối, để các chi họ liên hệ kết nối với Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh.

        - Cung cấp danh sách các Doanh nghiệp, Doanh nhân là người trong dòng họ hiện đang sản xuất, kinh doanh, công tác ở địa phương và các nơi trong cả nước để BCH Hội đồng liên hệ kết nối.

           2 – Công tác Tương thân tương ái, khuyến học:

          - Thông báo về BCH Hội đồng những trường hợp gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc chi, tộc của mình. Danh sách những cháu học sinh thuộc diện nghèo, khó để Hội đồng dòng họ kịp thời hỗ trợ động viên.

          - Cung cấp danh sách các cháu học sinh có thành tích học tập giỏi: được các giải thưởng của tỉnh, thành phố và TW, các cháu đỗ thủ khoa các trường Đại học trong kỳ thi 2016 (Photo giấy khen, giấy chứng nhận v.v…) để Hội đồng tổ chức khen thưởng, biểu dương.

 

           3 – Vận động đóng góp XD nhà thờ:

 

          Hiện nay, Hội đồng họ Trương Việt Nam đã và đang triển khai việc tổ chức thiết kế, xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam tại Ninh Bình, Chủ tịch Hội đồng Trương Văn Đoan cũng đã có thư kêu gọi “Mỗi người đóng góp một viên gạch hồng để xây nhà thờ chung…”, với thiện ý: để mọi người đều có quyền tự hào trong việc góp công góp của xây dựng nhà thờ.
          Tại Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ hai vừa qua, 18 cá nhân và tập thể đã đăng ký đóng góp gần 20 tỷ đồng.
         Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh kính đề nghị các trưởng tộc, đại diện chi, tộc tổ chức tuyên truyền, tranh thủ các kỳ giỗ,lễ,tết âm lịch v.v… thông báo cho bà con trong dòng họ biết và mở hòm công đức để bà con đưa tâm đóng góp xây dựng. Đây là việc làm tâm đức, tùy theo khả năng và tâm nguyện của mỗi người (kể cả chỉ đóng góp 10.000đ), các chi, tộc không nên đặt ra các quy định, chia, bổ, định mức bắt buộc cho mọi người và cũng không hạn chế trong thời gian ngắn.
          Hội đồng họ Trương Việt Nam sẽ tiếp nhận danh sách, ghi vào sổ công đức xây dựng nhà thờ và công khai danh sách tại nhà thờ họ Trương Việt Nam.  

 

          Kính mong các tộc trưởng, các đại diện chi,tộc tranh thủ triển khai những nội dung trên và trao đổi kết quả về Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh trước ngày 10 tháng giêng năm Đinh Dậu (2017).
                                                          Nam Định, ngày 26 tháng 11 năm 2016
                                                      BCH Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh
                                                                   Phó chủ tịch Thường trực 
Nơi nhận:

-          Các U.V Hội đồng HNN
-          Các chi,tộc họ Trương HNN
-          Lưu VP
                                                                 Trương Ngọc Vui.
COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập