site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 – 2019
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 – 2019
06/01/2017 Tác giả: Lượt xem: 1568
(Các bài viết khác của tác giả )
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 – 2019

      HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

                     Số: 01/NQ-HĐHTVN

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  

                                                                                                       Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2016

                                                                          

 NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH

HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 – 2019

                                                    

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ hai nhiệm kỳ 2016 - 2019. Ngày 26 tháng 11 năm 2016, Hội Nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội đồng họ Trương Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2019 đã được tổ chức tại 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chủ tọa hội nghị: Ông Trương Văn Đoan, Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam.

Thư ký hội nghị: Bà Trương Tuyết Mai, Phó Chánh văn phòng Hội đồng họ Trương Việt Nam.

I. Thành phần tham dự Hội nghị:

1. Ông Trương Văn Đoan, Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam;

2. Các ông, bà là Phó Chủ Tịch Hội Đồng họ Trương Việt Nam;

          3. Các ông, bà là Chủ tịch, Phó Chủ Tịch Thường Trực hội đồng họ Trương các tỉnh, thành phố trong cả nước;

4. Các ông, bà là Trưởng, Phó các ban chuyên trách của Hội đồng họ Trương Việt Nam;

5. Các ông, bà là Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân họ Trương các tỉnh.

II. Nội dung Hội nghị :

1. Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ 2;

2. Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam (Nhiệm kỳ 2016-1019) trong đó tập trung:

2.1 Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự

2.2 Triển khai các phần việc xây dựng nhà thờ họ Trương;

2.3 Triển khai khuyến học khuyến tài và công tác xã hội

2.4 Thực hiện một số nhiệm vụ của Hội đồng họ Trương Việt Nam trong thời gian tới

Mở đầu Hội nghị, ông Trương Văn Đoan, Chủ tịch Hội đồng, phát biểu khai mạc hội nghị, thông qua mục đích, nội dung chương trình Hội nghị, đồng thời cảm ơn sự có mặt của các Đại biểu tham dự.

Ông Trương Văn Đoan, Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam và các Đại biểu tham dụ hội nghị đã nhận xét đánh giá, tổng kết về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ 2 nhiêm kỳ 2016 – 2019 diễn ra tại tỉnh Ninh Bình:

Đại hội đã vinh dự đón ông Trương Tấn Sang, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về dự và phát biểu ý kiến. Chương trình văn nghệ, bộ phim tư liệu về dòng họ Trương đóng góp trong quá trình dựng nước và giữ nước đã gây xúc động đại hội. Đại hội đã có 1.600 bà con dòng họ đến dự, từ mũi Cà Mau cho đến Bắc Cạn, Cao Bằng.

Đại hội đã lắng nghe các bài tham luận của Đại biểu trong tộc họ và các bài phát biểu của các tộc họ bạn như họ Nguyễn, Trần, Lê, Phạm, Vũ…nội dung các bài tham luận và phát biểu ngắn gọn xúc tích đi vào trọng tâm. Cổ vũ các phong trào hướng về cội nguồn, dòng tộc để bà con tham gia và phát triển mạnh mẽ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới hội tụ đầy đủ năng lực để đưa dòng họ phát triển, bao gồm các nhà quản lý,các nhà khoa học, các doanh nghiệp có uy tín

Hội nghị đã biểu dương sự đóng góp tích cực của 3 tiểu ban: nhân sự, văn kiện, hậu cần. Đặc biệt là của các ông Trương Quốc Chính, ông Trương Thanh Phong, ông Trương Công Hiệp, bà Trương Thúy Nga, các ông bà trong ban tổ chức, hậu cần của tỉnh Hà Nam Ninh (ông Trương Văn Vui, ông Trương Tô Tân, …) đã có nhiều đóng góp cho Đại hội.

Chủ trì hội nghị, ông Trương Văn Đoan kết luận: Đại hội họ Trương Việt Nam lần thứ hai đã thành công tốt đẹp, vượt xa sự mong đợi của bà con họ tộc, mặc dù số lượng Đại biểu về dự Đại hội rất lớn với trên 1.600 người nhưng các công tác hậu cần, đón tiếp, tổ chức Đại hội đã được chuẩn bị chu đáo. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Trương Văn Đoan đã chân thành cảm ơn toàn thể bà con, anh em họ Trương trong toàn quốc với tấm lòng cùng chung một giọt máu đào hướng về cội nguồn dòng họ tạo nên sự thành công cho Đại hội.

 Ông cảm ơn các thành viên Ban hậu cần, Ban Văn Kiện, Ban Lễ tân, cảm ơn các doanh nhân họ Trương đã ủng hộ vật chất và tinh thần để tổ chức thành công Đại hội. Đặc biệt, ông cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình chu đáo của Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh và Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình đã hết sức ủng hộ cho Đại hội của họ Trương Việt Nam.

* Ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị:

- Tiếp đó, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ hai nhiệm kỳ 2016 – 2019 tập trung vào các mặt công tác như:

Công tác Khuyến học, khuyến tài: không chỉ khuyến học bó hẹp trong lĩnh vực học tập mà nên mở rộng khuyến tài sang các lĩnh vực khác đối với những người có tài năng xuất sắc, đồng thời cần phải có sự phân cấp khuyến học, khuyến tài ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Công tác xã hội: cần xây dựng ngay tiêu chí cho những trường hợp được giúp đỡ và có sự phân cấp từ Trung ương đến địa phương.

Công tác đối ngoại: Làm tốt công tác đối ngoại trong nước và kêu gọi bà con Việt kiều ở nước ngoài ủng hộ hướng về dòng tộc, góp phần xây dựng nhà thờ và phát triển dòng họ.

Công tác văn phòng: Cần bổ sung thêm phó chánh văn phòng, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, văn thư văn bản, giấy mời và tiếp nhận giải quyết các công văn đi đến.

Trang mạng họ Trương Việt Nam: Cần phát triển thêm trang thiết bị và kỹ năng để phục vụ bà con xem trực tuyến, truyền thông hình ảnh sinh động, phong phú tới bà con dòng tộc ở mọi miền.

Công tác Tuyên truyền: Cần thông tin đại chúng quảng bá hình ảnh hoạt động đến bà con dòng tộc qua báo, ấn phẩm, áp phích và nhiều thể loại, hình thức khác.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp và Doanh nhân: tăng cường hợp tác giữa các Doanh nghiệp, Doanh nhân trong họ đồng thời cần tập trung nguồn lực xây dựng nhà thờ, có sự tôn vinh các Doanh nghiệp, Doanh nhân, các cá nhân, tổ chức hướng về dòng họ và đầu tư xây dựng Nhà thờ.

- Các ý kiến cụ thể của các Đại biểu

+ Ý kiến của ông Trương Quang Ngọc, phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp: cần phát triển tài chính qua công tác đối ngoại hợp tác giữa các Doanh nghiệp, Doanh nhân họ Trương. Về trang mạng họ Trương Việt Nam cần phát triển và nâng vị trí cao hơn nữa để thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

+ Ý kiến của ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp họ Trương Việt Nam: Tập trung cho công tác khuyến học khuyến tài. Triển khai thành lập các Câu lạc bộ Doanh nghiệp họ Trương các tỉnh, thành phố.

Huy động, kết nối tất cả các nguồn lực doanh nghiệp, doanh nhân từ lớn đến nhỏ của họ Trương trên toàn quốc. Câu lạc bộ Doanh nghiệp cần tăng cường tổ chức các chương trình hành động, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu gặp mặt giữa các Doanh nhân, Doanh nghiệp họ Trương ở các tỉnh, vùng miền. Dành thời gian để thúc đẩy, gắn kết Câu lạc bộ Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hà Nội để tổ chức được Đại hội Doanh nhân họ Trương toàn quốc.

+ Ý kiến của ông Trương Việt Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam: cần đầu tư  phát triển kênh thông tin của Hội đồng đó là trang mạng họ Trương Việt Nam.

+ Ý kiến của ông Trương Hữu Quốc, Phó chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam: nhất trí xây dựng ngay nhà thờ họ Trương Việt Nam. Trong thời gian tới phải tìm ra được người có uy tín đứng đầu các dòng tộc ở thành phố Hồ Chí Minh để vận động, thuyết phục bà con dòng tộc trong đó hướng về và ủng hộ nhân tài, vật lực cho công tác xây dựng nhà thờ.

Yêu cầu cấp thiết lúc này là giải quyết ngay những khó khăn khúc mắc. Cần quan tâm đặc biệt trong việc kết nối hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội. Cần có thiết kế qui hoạch cụ thể về việc xây dựng nhà thờ……

+ Ý kiến của ông Trương Quốc Hùng, Trưởng ban đối ngoại Hội đồng họ Trương Việt Nam: Cần mở rộng quan hệ đối nội đối ngoại, giữ mối quan hệ đoàn kết với các thành viên trong dòng tộc.

+ Ý kiến của ông Trương Đình Lam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam:

Trong quá trình xây dựng nhà thờ tài chính phải minh bạch công khai.

Hoàn thiện tổ chức, bầu thêm các phó ban để hỗ trợ hoạt động xây dựng.

Khi có kế hoạch xây dựng nhà thờ cụ thể sẽ tổ chức huy động vốn, kêu gọi bà con đóng góp cho việc xây dựng (có phiếu ghi công đức cho bà con).

Mở tài khoản đưa lên Facebook để kêu gọi ủng hộ công đức.

Huy động các Câu lạc bộ Doanh nghiệp, Doanh nhân đóng góp.

+ Ý kiến của ông Trương Xuân Sơn, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp họ Trương Thanh Hóa:

Huy động  từ các nguồn tại tỉnh, huyện, xã, các trưởng chi họ để tập trung kinh phí xây dựng nhà thờ.

Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đóng góp trên 5 tỉ đồng. Còn lại sẽ huy động trong bà con họ tộc đóng góp. Cá nhân Trương Xuân Sơn tình nguyện đóng góp thêm 500 triệu.

Đề nghị đầu năm 2017 khởi công xây dựng nhà thờ. Lập kế hoạch, thời điểm cụ thể để huy động vốn.

Thành lập tổng công ty Doanh nghiệp họ Trương trên toàn quốc, có trụ sở chính tại Hà Nội.

+ Ý kiến của ông Trương Công Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam:

Tháo gỡ mọi khúc mắc, khó khăn thông qua gặp gỡ, bàn bạc để đi đến thống nhất, kết nối một nhà, đồng lòng trên toàn quốc để xây dựng nhà thờ họ Trương VN. Tài chính cần rõ ràng minh bạch. Có kế hoạch cụ thể để có thời gian huy động vốn và làm ngay. Thu chi thể hiện chi tiết rõ ràng cụ thể và phải được báo cáo.

Không nên có ý định xây dựng nhà thờ riêng của các Hội đồng họ Trương ở các tỉnh, làm sao phải gắn kết thành một tư tưởng lớn không được mang tính cá nhân. Để thống nhất xây dựng một nhà thờ họ Trương Việt Nam chung tại Ninh Bình. Các cá nhân và tập thể trong dòng họ phải tuyên truyền tốt, tâm lí tư tưởng vững vàng để đạt mục tiêu lớn. Đặt mục tiêu theo quí (rõ ràng về thời gian đóng góp huy động vốn cho xây dựng nhà thờ). Tất cả mọi người trong dòng họ Trương không vì động thái cá nhân, không vì cái tôi của mình làm ảnh hưởng xấu đến dòng họ.

+ Ý kiến của ông Trương Sỹ Truy, Phó chủ tịch Hội đồng Họ Trương Việt Nam:

Trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai tận dụng tất cả các cuộc hội họp liên quan đến dòng họ trong toàn tỉnh, huyện, xã, ở mọi lúc, mọi nơi tại mọi diễn đàn để tập trung huy động bà con đóng góp cho việc xây dựng nhà thờ bằng tiền mặt và vật chất. Như họ Trương Nghệ Tĩnh đã làm tốt công tác vận động vì vậy số tiền đóng góp xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam của bà con họ Trương Nghệ Tĩnh đã được gần 5 tỉ đồng

Thông qua Hội nghị xin miễn cho ông Trương Văn Việt vì lí do sức khỏe sẽ không tham gia trong ban xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam

+ Ý kiến của ông Trương Quốc Tùng, Phó chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam:

Đề nghị thường trực lãnh đạo lên kế hoạch và tài chính. Có mục tiêu xây dựng và giải pháp, thời gian cụ thể. Tên nhà thờ sẽ có trên bản đồ địa lý atlas.

Xây dựng hệ thống tuyên truyền quảng bá hình ảnh họ Trương Việt Nam qua mạng, báo, đài kết nối giữa trung ương với các tỉnh, các địa phương. Đối ngoại huy động kiều bào họ Trương đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài biết đến và ủng hộ quyên góp cho việc xây dựng nhà thờ. Quan trọng nhất là có tâm, đoàn kết sức mạnh, trí tuệ có giải pháp rõ ràng cụ thể.

+ Ý kiến của ông Trương Công Hiệp, Phó chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam:

Đề nghị triệu tập toàn bộ Câu lạc bộ Doanh nghiệp, Doanh nhân họ Trương cả nước để họp bàn ngay cho việc xây dựng nhà thờ. Cá nhân ông đã đóng góp toàn bộ thép xây dựng nhà thờ. Còn vấn đề cho vay 2,4 tỉ đồng mua đất thì nên có vay có trả. Cần gắn kết nội tộc tốt hơn để giải quyết mọi khúc mắc.

- Kết luận hội nghị Ông Trương Văn Đoan, ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp rất thiết thực và sâu sắc của các thành viên dự họp, đồng thời tổng hợp lại các ý kiến:

Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II diễn ra tại Ninh Bình đã thành công tốt đẹp cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Yêu cầu các ban phải ổn định ngay tổ chức đề cử thêm các phó ban để hỗ trợ hoạt động. Đẩy mạnh công tác kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội.

Yêu cầu các tỉnh, địa phương huy động toàn bộ con cháu dòng họ đóng góp công sức tiền mặt cho xây dựng nhà thờ ít nhất là 10.000 đồng/1 người

Đề nghị các Câu lạc bộ Doanh nghiệp, Doanh nhân họ Trương huy động toàn bộ nội lực ủng shộ kinh phí.

Kế hoạch triển khai xây dựng nhà thờ: Trước mắt tập trung vào xây dựng nhà thờ chính, khi có điều kiện sẽ xây các hạng mục tiếp theo.

Việc xây dựng nhà thờ để thờ mang yếu tố tâm linh nên tài chính phải công khai, minh bạch rõ ràn, không vụ lợi

* Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội đồng họ Trương Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2019 như sau:

·   Về tổ chức nhân sự: Hội nghị đã phân công trách nhiệm các thành viên lãnh đạo Hội đồng họ Trương Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2019 như sau:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam:

1. Ông Trương Văn Đoan, Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam phụ trách chung

2. Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng họ Trương Việt Nam.

3. Ông Trương Sỹ Truy, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam phụ trách kết nối miền Trung

4. Ông Trương Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam, phụ trách Trang thông tin điện tử họ Trương Việt Nam.

5. Ông Trương Quốc Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam, phụ trách kết nối tộc họ và nghiên cứu Gia phả.

6. Ông Trương Hữu Quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam, phụ trách kết nối thành phố Hồ Chí Minh

7. Ông Trương Giang Long, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam, phụ trách kết nối các cơ quan trung ương.

8. Ông Trương Việt Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam phụ trách đối ngoại.

9. Bà Trương Quỳnh Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam, phụ trách công tác khuyến học, khuyến tài

 10. Ông Trương Công Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam phụ trách Doanh nghiệp, Doanh nhân.

11. Ông Trương Đình Lam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam, phụ trách kinh tế, tài chính.

12. Ông Trương Tô Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam, phụ trách kết nối Miền Bắc.

13. Ông Trương Vĩnh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam,  phụ trách kết nối các tỉnh miền Nam

15. Ông Trương Công Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam, phụ trách kết nối miền Trung - Tây Nguyên.

          - Các ban chuyên trách của Hội đồng họ Trương Việt Nam:

1. Ông Trương Ngọc Đức, Trưởng Ban Khuyến học, Khuyến tài Hội đồng họ Trương Việt Nam

2. Ông Trương Minh Tân, Trưởng Ban Trang thông tin điện tử Hội đồng họ Trương Việt Nam

3. Ông Trương Văn Giang, Trưởng Ban công tác xã hội Hội đồng họ Trương Việt Nam

4. Ông Trương Quang Hào, Chánh Văn phòng Hội đồng họ Trương Việt Nam

5. Ông Trương Phú Cường, Trưởng Ban Kinh tế, Tài chính Hội đồng họ Trương Việt Nam

6. Ông Trương Quốc Hùng, Trưởng Ban đối ngoại Hội đồng họ Trương Việt Nam

7. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hội đồng họ Trương Việt Nam

8. Ông Trương Ngọc Phú: Trưởng Ban Thông tin tuyên truyền Hội đồng họ Trương Việt Nam

9. Ông Trương Quốc Hoàn, Trưởng Ban Kiểm tra Hội đồng họ Trương Việt Nam

10. Ông Trương Quốc Chính, Trưởng Ban kết nối Hội đồng họ Trương Việt Nam

- Thường trực Hội đồng họ Trương Việt Nam.

1. Ông Trương Văn Đoan, Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam

2. Ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng họ Trương Việt Nam

3. Ông Trương Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam

4. Ông Trương Quốc Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam

5. Ông Trương Việt Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam

6. Bà Trương Quỳnh Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam

7. Ông Trương Đình Lam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam

8. Ông Trương Ngọc Đức, Trưởng Ban khuyến học, khuyến tài

9. Ông Trương Minh Tân, Trưởng Ban trang thông tin điện tử họ Trương Việt Nam

10. Ông Trương Quang Hào, Chánh Văn phòng Hội đồng họ Trương Việt Nam

11. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nghiệp họ Trương Việt Nam

12. Ông Trương Quốc Chính, Trưởng Ban kết nối Hội đồng họ Trương Việt Nam

·   Về các phần việc chuẩn bị xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam

- Ban xây dựng nhà thờ:

1. Trưởng ban:

Ông Trương Văn Đoan, Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam.

2. Các phó ban và Ủy viên

Ông Trương Đình Lam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam

Ông Trương Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam

Ông Trương Tô Tân, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam

Ông Trương Công Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam 

Ông Trương Việt Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam

Ông Trương Công Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam

Ông Trương Ngọc Đức, Trưởng Ban khuyến học, khuyến tài

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nhân họ Trương Việt Nam

Ông Trương Tấn Bông, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nhân họ Trương Việt Nam

Ông Trương Phú Cường, Trưởng Ban Kinh tế tài chính.

Ông Trương Văn Hiền, Doanh nghiệp họ Trương tỉnh Nghệ Tĩnh.

Bà Trương Thu Phương, Doanh nghiệp họ Trương tỉnh Hải Dương

Ông Trương Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp họ Trương Việt Nam

Ông Trương Quang Hào, Chánh Văn phòng Hội đồng họ Trương Việt Nam

Ông Trương Quốc Chính, Trưởng Ban kết nối Hội đồng họ Trương Việt Nam

Ngoài ra, Ban sẽ có bổ sung thêm nhân sự khi tìm được các chuyên gia phù hợp.

- Huy động kinh phí xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam

Các nhà tài trợ chính là doanh nghiệp doanh nhân.

Huy động nguồn lực của cả bà con dòng tộc họ Trương đóng góp tiền, công của vào xây dựng nhà thờ.

- Yêu cầu về giá trị kiến trúc nghệ thuật

Xây dựng nhà thờ phải thỏa mãn hai yếu tố “độc đáo” và “đẹp”.

·  Về các mặt công tác khác

- Các Ban chuyên trách Hội đồng cần đề xuất bổ sung thêm nhân sự cấp phó và các ủy viên

- Các Ban chuyên trách có trách nhiệm xây dựng chương trình, nhiệm vụ, phương thức hoạt động

- Triển khai xây dựng ngay các tiêu chí cho công tác khuyến học, khuyến tài, công tác xã hội, đồng thời có sự phân cấp từ Trung ương đến địa phương

- Tập trung cho công tác kết nối và triển khai thành lập các Hội đồng họ Trương địa phương của các tỉnh, thành phố chưa có Hội đồng, đặc biệt là Hội đồng họ Trương thành phố Hà Nội.

          Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội đồng họ Trương Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2019, đã được thông qua với 100 % các Đại biểu tham dự hội nghị nhất trí. Hội nghị kết thúc vào lúc 12h45 phút cùng ./.

                                                                                                        T/M HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM

                                                                                                                                   Chủ tịch

                                                                    Trương Văn Đoan

COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập