site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG HÀ NAM NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG HÀ NAM NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
12/01/2017 Tác giả: Trương Ngọc Vui Lượt xem: 1384
(Các bài viết khác của tác giả Trương Ngọc Vui)
Ngày 7/1/2017 (tức ngày 10/12 năm Bính thân), Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh đã mở Hội nghị sơ kết hoạt động năm 2016 và triển khai kế hoặch hoạt động năm 2017 tại thành phố Ninh Bình.Hội nghị đã nhất trí cao về nội dung báo cáo sơ kết công tác trong năm qua và thông qua kế hoặch hoạt động trong năm tới.
  HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG HÀ NAM NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG  NĂM 2017

Ngày 7/1/2017 (tức ngày 10/12 năm Bính thân), Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh đã mở Hội nghị sơ kết hoạt động năm 2016 và triển khai kế hoặch hoạt động năm 2017 tại thành phố Ninh Bình.Hội nghị đã nhất trí cao về nội dung báo cáo sơ kết công tác trong năm qua và thông qua kế hoặch hoạt động trong năm tới.

Về dự Hội nghị có: 

-         Ông Trương Tô Tân, Phó chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam 

-         Ông Trương Quang Hào, Chánh văn phòng Hội đồng họ Trương VN

-         Bà Trương Tuyết Mai, Phó Chánh VP HĐ họ Trương Việt Nam 

Cùng các thành viên Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh 

Báo cáo nêu rõ:

Năm 2016 đánh dấu một mốc quan trọng trong sự hình thành và phát triển của Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh: Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng họ Trương Việt Nam, ngày 24/1/2016 Hội đồng Lâm thời họ Trương Hà Nam Ninh đã được thành lập. Ngày sau ngày thành lập, các bác, các anh, chị trong BCH đã khẩn trương triển khai đồng bộ các nội dung hoạt động, tổ chức kết nối được gần 100 chi, tộc họ Trương đang sinh sống trên địa bàn Hà Nam Ninh. Liên tục tổ chức các hội nghị tiếp xúc, giao lưu với các Doanh nghiệp, Doanh nhân họ Trương tại ba tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, bước đầu hình thành CLB Doanh nghiệp họ Trương Hà Nam Ninh. Cùng với công tác kết nối, vận động bà con ủng hộ công sức tiền của vào quỹ hoạt động, BCH Lâm thời đã từng bước bổ xung những người có tâm, đức tham gia hoạt động, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu họ Trương Hà Nam Ninh tại Ninh bình ngày 17/9/2016.

          Ngay sau Đại hội, BCH Hội đồng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoặch hoạt động theo nội dung Nghị quyết Đại hội đã thông qua, tổ chức Hội nghị các Doanh nghiệp thành viên CLB họ Trương Hà Nam Ninh, triển khai phương hướng hoạt động của CLB.

          Song song với những hoạt động trên, Hội đồng Lâm thời và Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh đã sát cánh cùng Hội đồng họ Trương Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện tại thành phố Ninh Bình: Tổ chức Dâng hương tại đền Danh nhân Trương Hán Siêu, Tổ chức thành công buổi lễ trồng cây tại đất nhà thờ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và bà con cả nước, kết hợp tổ chức thành công Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ hai tại Ninh Bình, cùng nhiều sự kiện khác…

          Bên cạnh các hoạt động tại địa phương, Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh cũng đã tham gia, ủng hộ nhiều sự kiện của các tổ chức dòng họ thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước, gây được niềm tin yêu đến với tất cả mọi người, mở rộng công tác kết nối, đóng góp rất nhiều cho sự thành công, phát triển của các tổ chức dòng tộc từ TW đến các địa phương.

          Hội nghị cũng đã nghe Chủ nhiệm CLB DN họ Trương Hà Nam Ninh, Trưởng Ban Công tác xã hội, Trương Ban Kiểm tra, Trưởng Ban tài chính báo cáo chi tiết các hoạt động trong thời gian vừa qua.

          Bước sang năm 2017, Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh tập trung triển khai những nội dung hoạt động như sau:

 

          1 – Công tác tổ chức:

          - Tiếp tục vận động, bổ xung những người có tâm đức, có điều kiện tham gia vào các Ban, nhóm để đẩy mạnh các mặt hoạt động của Hội đồng.

 

          2 – Công tác kết nối:

          Giao trách nhiệm cho 3 phó chủ tịch thuộc 3 tỉnh chịu trách nhiệm lập kế hoặch tổ chức tiếp tục kết nối những chi, tộc còn lại trong khu vực, mở rộng kết nối tới các chi, tộc có nguồn gốc ở Hà Nam Ninh hiện đang sinh sống ở các nơi khác trên cả nước, trong đó chú ý kết nối với các Doanh nghiệp, Doanh nhân là người họ Trương của quê hương Hà Nam Ninh.

          Soát xét, bổ xung thông tin về các chi ,tộc đã kết nối để hình thành sự liên lạc chặt chẽ, thường xuyên và đôn đốc các chi, tộc cung cấp thông tin, gia phả về tộc họ của mình, cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ công tác Tương thân tương ái và khuyến học.

 

          3 – Công tác thông tin tuyên truyền:

          Bổ xung thêm 3 Ủy viên Hội đồng vào Ban thông tin tuyên truyền để tập trung nghiên cứu, lập các kế hoặch đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Có kế hoặch cụ thể tập hợp các nhà văn, nhà báo, những người làm công tác văn hóa văn nghệ, vận động viết về  mục đích, hoạt động của dòng họ dưới các hình thức như: viết báo, viết bài ca ngợi các Danh nhân lịch sử, Doanh nghiệp- Doanh nhân và những người họ Trương tiêu biểu của thời đại, lồng ghép với thông tin tuyên truyền về hoạt động , in- phát trên các loại báo,đài của TW và địa phương.

          Thông qua kế hoặch phát hành Trang thông tin “Họ Trương Hà Nam Ninh” một năm hai kỳ, giao cho ông Trương Đình Tưởng – Phó chủ tịch Hội đồng làm chủ biên.

          Thông qua kế hoặch phát hành lịch “Hội đồng họ Trương Hà Nam Ninh” hàng năm 2017 nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

 

          4 – Hoạt động của Qũy tương thân ái

          - Về tổ chức: Bổ xung 3 Ủy viên và thành viên mới tham gia Ban công tác xã hội do ông Trương Đức Huy là trưởng Ban.

          - Về Quy chế và hoạt động: Hoàn chỉnh quy chế đã soạn thảo, đề ra phương hướng hoạt động của Ban.Kết hợp lồng ghép với các hoạt động của Hội đồng và hoạt động riêng biệt, tổ chức vận động đóng góp để quỹ có kinh phí hoạt động.

          Quyết định cho phép quỹ Tương thân tương ái và khuyến học hoạt động độc lập, dưới sự giám sát và hỗ trợ của BCH Hội đồng.

          Lập kế hoặch kết hợp với Hội nghị gặp mặt đầu xuân của Hội đồng, tổ chức trao quà động viên con em trong dòng họ có thành tích học tập xuất sắc.

Liên hệ chặt chế với các chi, tộc, kịp thời hỗ trợ động viên những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong dòng họ.

          Hội nghị cũng đã thông qua một số quy định về chi quỹ trong các hoạt động đối nội, đối ngoại, trích quỹ hoạt động đóng góp về quỹ Hoạt động của Hội đồng TW khi có yêu cầu, chi dâng hương các Danh nhân lịch sử của dòng họ, chi mừng các chi, tộc tổ chức sự kiện tại địa phương, chi thăm viếng các tộc trưởng, đại diện chi tộc v.v…

 

          5 – Tăng cường hoạt động của CLB Doanh nghiệp:

          Đề cử một Phó chủ tịch Hội đồng đặc trách CLB Doanh nghiệp họ Trương Hà Nam Ninh, lập kế hoặch cùng với các thành viên CLB tiếp tục kết nối, củng cố nhân sự và tổ chức hoạt động để CLB đi vào hoạt động thường xuyên, sôi nổi và có hiệu quả hơn.

 

          6 – Chuẩn bị Hội nghị Đại biểu đầu xuân:

          Thành lập Ban chuẩn bị Hội nghị gặp mặt đầu xuân do ông Trương Tô Tân làm trưởng Ban. Hội nghị sẽ mời các tộc trưởng, đại diện các chi, tộc trong khu vực Hà Nam Ninh về dự, báo cáo về các nội dung hoạt động của Hội đồng, tổ chức khen thưởng, tặng quà động viên các cháu học sinh là con em dòng tộc có thành tích học tập xuất sắc .v.v…và phát động đóng góp xây dựng nhà thờ họ Trương Việt Nam.

 

          7 – Đóng góp xây dựng nhà thờ họ Trương Việt nam:

          Hội nghị nhất trí thông qua đề xuất vận động bà con trong khu vực ủng hộ toàn bộ đồ gỗ, đồ đồng nội thất thờ cúng sẽ được bố trí trong nhà thờ họ Trương Việt Nam sau khi xây xong (Bao gồm cả nhà thờ chính và Hậu cung), ước toán ban đầu khoảng 2 tỷ VN đồng, tổng tiền cụ thể phụ thuộc vào yêu cầu, thiết kế của Hội đồng họ Trương Việt Nam. Đây là hai nghành nghề nổi tiếng của địa phương Hà Nam Ninh với cả nước.

 

          8 – Thành lập Ban Quản lý và Giám sát xây dựng nhà thờ

          Theo yêu cầu của Ban xây dựng nhà thờ thuộc Hội đồng họ Trương Việt Nam: Hà Nam Ninh chịu trách nhiệm tổ chức quản lý nguyên liệu, giám sát chất lượng, tiến độ thi công trong suốt quá trình xây dụng nhà thờ, Hội nghị đã nhất trí thành lập Ban quản lý xây dựng trực thuộc Hội đồng họ Trương Việt Nam.    Ban quản lý có trách nhiệm bổ xung người tham gia vào ban để đảm bảo hoạt động minh bạch, có hiệu quả và đáp ứng kịp thời công việc trong suốt quá trình xây dựng nhà thờ.

          Hội nghị kết thúc trong niềm hoan hỷ và ấm tình đồng tộc.

 

 

 

                                                                   Trương Ngọc Vui

 

 

COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập